Trou inligting: BesPREKING VAN KERKGEBOU

LEES ASSEBLIEF SORGVULDIG DEUR EN FAKS ASSEBLIEF DIE VOLLEDIGE, VOLTOOIDE BESPREKINGSVORM NA 086 508 5969
 1. Vir ’n bespreking moet hierdie besprekingsvorm volledig ingevul word en gefaks word na Annemart Agenbag by die bogenoemde nommer. Geen telefoniesie besprekings sal gedoen word nie.
   
 2. Huurgeld van die kerkgebou is R2 650 vir 2017 en 2018
  Hierby ingesluit is die volgende:
  - Een uur vir die besigtiging van die kerkgebou;
  - Een uur vir ’n proeflopie (“rehearsel”) van die verrigtinge van die troudag
  - Die koster se koste vir die oop en toesluit van die kerkgebou op die troudag vir die doen van die blomme en vir die seremonie self;
  - Die gebruik van die mikrofoon vir die leraar
  - Skoonmaak van die kerkgebou voor en na die seremonie.
   
 3. Die huurgeld sluit nie die dienste van hierdie gemeente se orrel of orrelis in nie. ’n Addisionele R650 vir 2017 en 2018 moet betaal word vir die gebruik van die orrel, wat die koste van die orrelis insluit. As u u eie orrelis gebruik, moet u steeds die gelde betaal. Alle orreliste wat tydens die seremonie gebruik word, moet by die Suider-Afrikaanse Kerkorreliste Vereniging geregistreer wees. Die orrelis moet deur u gekontak word om die nodige reëlings mee te tref. Kontak ons gerus vir haar kontakbesonderhede.
   
 4. Alle huurgeld moet ten minste vier kalendermaande voor die besprekingsdatum inbetaal word in die kerk se bankrekening, anders word die bespreking gekanselleer.
   
 5. Sit asseblief die datum van bespreking as verwysing op die bankdeposito en faks die bewys van inbetaling na 086 508 5969.
   
 6. Geen konfetti mag tydens ’n troue binne die ringmuur van die kerkeiendom gestrooi word nie. Alle konfetti moet ontbindend van aard wees en van ’n plantaardige stof.
   
 7. Geen kerse mag gedurende die erediens in die kerkgebou aangesteek word of brand nie.
   
 8. Indien u van ons gemeente se klanksisteem gebruik wil maak vir die speel van ’n CD of vir iemand wat gaan sing/optree tydens die seremonie, tref asseblief die reëling vroegtydig met die koster. ’n Addisionele fooi van R370 vir 2017 en 2018 sal gehef word vir die gebruik van die klanksisteem.
   
 9. Indien u gebruik wil maak van die projektor en skerms soos aangebring in die kerkgebou, moet u u eie rekenaar bring en self reël vir iemand om die rekenaar te werk. Die konneksiepunt vir die rekenaar is op die preekstoel aangebring. Reël asseblief net vroegtydig met die koster indien u van die projektor en skerms wil gebruik maak.
Laai besprekingsvorm af in PDF formaat »